ข่าวดี!รัฐบาลออกโครงการใหม่รับเงินคนละ5,000บาทอายุ18ปีขึ้นไปเช็กสิทธิ์รับเงินได้ที่นี่#30/03/64

ข่าวดี!รัฐบาลออกโครงการใหม่รับเงินคนละ5,000บาทอายุ18ปีขึ้นไปเช็กสิทธิ์รับเงินได้ที่นี่#30/03/64 ข่าวดี!รัฐบาลออกโครงการใหม่รับเงินคนละ5,000บาทอายุ18ปีขึ้นไปเช็กสิทธิ์รับเงินได้ที่นี่#30/03/64 ข่าวดี!รัฐบาลออกโครงการใหม่รับเงินคนละ5,000บาทอายุ18ปีขึ้นไปเช็กสิทธิ์รับเงินได้ที่นี่#30/03/64

Read More

พ่อขุนช้าง เศรษฐีเมืองสุพรรณ

พ่อขุนช้าง เศรษฐีเมืองสุพรรณ วันนี้ (29 มี.ค.) ที่ศาลพ่อขุนช้าง มหาลาภ ภายในสวนกล้วยจังหวัดสุพรรณบุรี หลังวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ชาวบ้าน นักท่องเที่ยวและนัก เ สี่ ย ง โชค หลั่งไหลกันมาสักการะขอพรพ่อขุนช้าง เศรษฐีเมืองสุพรรณ กันอย่างอย่างคึกคัก ส่วนใหญ่จะนำสิ่งของมาแก้บนพ่อขุนช้าง หลังจากที่ผ่านมามีนัก เ สี่ ย ง โชคได้เ ลvเ ด็ …

Read More

ชาวบ้านโว ย สินค้ าราค าแพ งขึ้นสงสัย เราช นะ ทำพิ ษ

ผู้ใช้ เราช นะ ดาหน้าออกมาโวย ราค าสินค้ า ทำไมปรับแพ งขึ้นแบบไร้สาเหตุ แถมเจอชาร์จเ งิน ไม่มีที่มาที่ไป วอนภาครั ฐคว บคุมราค าสินค้ า เราชนะ เริ่มจ่ายเ งินให้ประชาชนได้ใช้จ่า ยเพื่อบรรเท าปัญ หาเศรษ ฐกิ จในช่วงนี้ ที่เกิดจากผ ลกระท บของc v 1 …

Read More

สนใจไหมครับ รัฐบาลเปิดทาง ด่ ว น แก้หนี้ เอาใจบัต รเครดิต-สิ นเชื่อ

รัฐบาลเชิญชวนผู้มีปัญห าบัต รเครดิต-สินเชื่อส่ วนบุคคล รับข้อเสนอไกล่เกลี่ย บรรเทาผลกระทบจากสถ านก ารณ์โ ควิ ด น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลมีความห่วงใยปัญหาปากท้องของประชาชนในช่วงสถานการณ์โ ควิ ด -19 จึงได้ทยอยออกม าตรการช่วยเหลือค่าครองชี พต่างๆ ขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนให้ประชาชนรักษาวินัยการเงิน ที่อาจเกิดปัญหาได้ในช่วงที่เศรษฐกิจได้รับผลกร ะทบจากหลายปัจจัย ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่ …

Read More

โบนัสสุดจัดพร้อมหยุดยาวทีละ15วัน ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) เปิดรับสมัครพนักงาน

ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) เปิดรับสมัครพนักงาน มี OT และสวัสดิการ บ้าน ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) เปิดรับสมาชิกครอบครัวเพิ่มจำนวนหลายคน ใครสนใจสมัครผ่าน Online เท่านั้นนะ (ห้ามมาหน้าโรงงาน) ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร -วิศวกร -Supervisor -ช่างซ่อมบำรุง -เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย -ช่างเทคนิค -พนักงานฝ่ายผลิต วุฒิการศึกษาม.6 /ปวช/ปวส/และปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา รับทั้ง นักศึกษาที่จบใหม่และ …

Read More

อ า ค ม สั่ งยื ดเวล าลงรับสิ ทธิ เร าช นะ

อาค ม สั่ งยื ดเวล าลงรับสิ ทธิ เร าช นะ ออกไปถึง 9 เม.ย.64 น างส าวกุลย า ตันติเต มิท ผู้อำน วยการสำนักงา นเศรษ ฐกิจการค ลัง ในฐ านะโฆ ษกกระทร วงการค ลัง เปิ …

Read More

เสนอเราชนะ เพิ่มเป็น 6เดือน หรือ ให้เป็นเ งิ นสด

คเสนอเราชนะ เพิ่มเป็น 6เดือน หรือ ให้เป็นเ งิ นสด เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเ รื่ อ งราวที่มีคนแห่พูดถึงกันเป็นจำนวนมาก สำหรับมีข้อเรียกร้องอย า กให้ ทางกระทรวงการคลังหรือทางรัฐบาลเพิ่มระยะเวลาการเยียวย าโครงการเราชนะ เป็น 6 เดือน ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าสำหรับโครงการเราชนะเป็นโครงการเยียวย าสำหรับ ช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหา cv-19 ในรอบใหม่นะครับเป็นรอบ 2 ที่เกิ ดขึ้นอยู่ในตอนนี้ ซึ่งก็ทำให้ทุกภาคส่วนหรือประชาชนเดือดร้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างนายจ้างต่างร้านค้าร้านขายนะ จนทางกระทรวงการคลังหรือทางหน่วยงานรัฐบาลจึงได้ออกโครงการนี้มาเพื่อช่วยบรรเทาให้ประชาชน ผ่อนคลายในสภาวะที่บางท่านก็ตกงานกัน …

Read More

บั ตรค นจนเ ฮ เมษ านี้ เ งิ นเข้ า 6 เ ด้ง

บั ตรค นจ นเฮ เมษ านี้เงิ นเข้ า6เ ด้ง ตาร า งเงิ นเข้า “บั ตรค นจ น บัตรส วัสดิการแห่งรั ฐ” เมษ ายน 2564 สำหรับตาร างเ งินเข้า “บัต รค นจ น …

Read More

เก่ง ลายพราง ไลฟ์หมดเปลือก!! แฉปมเลิก “น้องเนย” ขอพูดตรงนี้ครั้งเดียว

เก่ง ลายพราง ไลฟ์หมดเปลือก!! แฉปมเลิก “น้องเนย” ขอพูดตรงนี้ครั้งเดียว เก่ง ลายพราง ไลฟ์หมดเปลือก!! แฉปมเลิก “น้องเนย” ขอพูดตรงนี้ครั้งเดียว เก่ง ลายพราง ไลฟ์หมดเปลือก!! แฉปมเลิก “น้องเนย” ขอพูดตรงนี้ครั้งเดียว

Read More